09 Σεπτεμβρίου 2016
CMS
Design Strategy & Branding

Project από την fish communications:

Cms, design surfaces. Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου. 

Ανάλυση εργασιών:

Εύρεση motto, σχεδιασμός & επιμέλεια εντύπου, επιμέλεια σχεδιασμού 3D, σχεδιασμός ιστοσελίδας, επιμέλεια φωτογράφισης επιφανειών.


cms_front_cover_update_1095


cms_spread_1_1095


cms_spread_2_1095


cms_spread_3_1095


imac_1_1095_1095


imac_3_1095_1095


iphone_6s_plus_3_1095_1095

english version greek version